Aanpak

Aanpak

De aanpak is eenvoudig en ontstaat op het moment. Het is te vangen in de volgende stappen.

1. Proces vooraf

  • We kiezen een moment / datum.
  • Ik hoef geen informatie over jouw project vooraf (ter voorkoming van aannames).

2. Proces tijdens de Visuele Sessie

  • Ik stel eenvoudige vragen aan jou (of team) en jij geeft antwoordt en vertelt jouw verhaal.
  • Ik luister zonder oordeel en vorm een beeld van jouw verhaal.
  • Het beeld vertaal ik naar een tekening op papier.

3. Proces achteraf

  • Ik stuur de tekening digitaal op met een evaluatieformulier.
  • Jij vult het evaluatieformulier in.
  • Afsluiten van het traject door de waardebepaling.
  • We houden uiteraard contact.

hello