Tech Free Day

Tech Free Day

Een dag zonder techniek, een dag zonder facebook, twitter en internet, een dag van rust. De eerste schetsen voor een Tech Free of een No Tech Day.

This entry was posted in Portfolio, Weblog. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

One Comment